wpf19d718a.png
wpbbccd080_0f.jpg
wp90903ae7.png
wp3eff91cb.png
wped9d592f.png
wpc2dbc75b.png

Welkom op dé website over invasieve exoten in Nederland.

 

wpe0fd46af_0f.jpg Invasieve exoten zijn dieren, planten en micro-organismen die door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtkomen (zoals Nederland) en die door vestiging en verspreiding  schade kunnen veroorzaken.

Redelijk bekende invasieve exoten zijn bijvoorbeeld de tijgermug, de halsbandparkiet, de nijlgans, de Japanse eekhoorn, de reuzenberenklauw en de grote waternavel.

Allereerst kunt u lezen wat precies onder invasieve exoten wordt verstaan, hoe ze hier komen en waarom ze schadelijk kunnen zijn.

In Nederland komen zeker zo’n 1000 soorten invasieve exoten voor. In hetwpf198fc9c_0f.jpg onderdeel Totaaloverzicht soorten’  is een verwijzing opgenomen naar de lijst op de website van het Nederlands Soortenregister, die pretendeert een zo compleet mogelijk beeld te geven. Een groot minpunt: in de lijst ontbreken de soorten die korter dan 10 jaar in Nederland voorkomen.  

Uit het totaaloverzicht is een Top 100 van Nederlands meest beruchte invasieve exoten samengesteld. Deze lijst is met name gebaseerd op tal van ‘zwarte lijsten’ die internationaal, maar ook in Nederland zijn opgesteld. Over een aantal soorten kunt u meer lezen en zien (en soms ook horen!) in factsheets. Onder meer is daarop vermeld welke schade de soort kan veroorzaken en wat de (rijks)overheid al dan niet doet om de invoer en verspreiding van de soort te stoppen danwel de soort te bestrijden.

 

Tot nu toe komt de overheid bijna alleen maar in actie als de soort duidelijke risico’s oplevert voor de land- en tuinbouw of de veeteelt, of als sprake is van invoer van bacteriën en virussen, voor zover die met reizigers of ingevoerde landbouwdieren meekomen en die zeer gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid of de veestapel.

In de overige gevallen doet de overheid tot op heden in de meeste gevallenwpdf6f111d_0f.jpg helemaal niets aan preventie of bestrijding.  Het gaat dan bijvoorbeeld om soorten die  “alleen maar” schadelijke effecten zouden hebben op natuur of waterbeheer, of om soorten die schadelijk zijn voor de gezondheid.  In deze website ligt de nadruk op juist deze soorten.

 

In tal van landen is al vele tientallen jaren ervaring opgedaan met de aanpak van invasieve exoten die schade opleveren aan bijvoorbeeld natuur, welzijn, gezondheid en waterbeheer. In het onderdeel ‘Richtlijnen voor aanpak’ wordt ingegaan op de internationale richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld.wpd1ff575c_0f.jpg

 

Internationaal is er wet- en regelgeving die van landen verlangt dat zij de problematiek van de invasieve exoten goed aanpakken. Anders dan velen denken, bieden internationale handelsverdragen goede mogelijkheden voor een aanpak op nationaal niveau. In ‘Wet- en regelgeving’ wordt hier dieper op ingegaan, en ook op de wetgeving die kan worden toegepast om de introductie van invasieve exoten tegen te houden en gevestigde populaties te bestrijden.

 

Over het beleid dat de (rijks)overheid voert leest u meer in ‘Nederlandse beleid’. Dit beleid wordt gelegd langs de maatlat van de Richtlijnen voor aanpak die door andere landen en internationale organisaties worden gehanteerd.

 

Hieruit vloeien aanbevelingen voor de overheid uit voert, die te vinden zijn in het onderdeel ‘Wat de overheid kan doen’.

 

Uwp29f577d6_0f.jpg kunt zelf ook op verschillende manieren meewerken aan de aanpak van invasieve exoten, bijvoorbeeld door het te melden als u invasieve exoten ziet. U kunt ook meehelpen om verspreiding te voorkomen door af te zien van aanschaf van dieren en planten die invasief zijn. Als u ze bezit, zorg dan in ieder geval dat ze niet in de natuur terecht kunnen komen. Meer hierover: zieWat u kunt doen.

 

Een van de dingen die u kunt doen, is om u aan te sluiten bij het Platform Stop invasieve exoten.

De oprichting van dit platform is bekendgemaakt op 22 mei 2009, de Dag van de Biodiversiteit, die dit jaar in het teken stond van invasieve exoten.

Op die dag hebben activiteiten plaatsgevonden, zoals een lezing met excursie en een nationale telling van invasieve soorten. Meer hierover vindt onder ‘Dag van de Invasieve exoten.’

 

wp0af873f8_0f.jpg Als u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, vindt u onder Contact & achtergrond site’ de gegevens om uw vraag te stellen. Tevens vindt u daar meer informatie over de ontwikkeling en de maker van de site.

 

Onder Boeken & Links vindt u tips voor interessante boeken, artikelen en links over invasieve exoten.

 

De meest actuele ontwikkelingen over invasieve exoten (algemeen of een specifieke soort) leest onder ‘Actueel’.wpc58d3be6_0f.jpg

 

De maker van deze website hoopt dat hiermee bij het publiek en de politiek de kennis over invasieve exoten wordt vergroot, en dat dit leidt tot een snellere en effectievere aanpak van de problematiek.

 

Wilfred Reinhold

 

tevens maker van www.tijgermug.info